Doświadczenia w pracy różnych Handlowcówcechy osobowości doradcy handlowegoZdecydowana większość kandydatów ubiegająca się o stanowisko doradcy handlowego podkreśla w swoim CV, posiadanie kompetencji miękkich tj. cech, które umożliwiają im wykonywanie określonego zawodu.

Niejednokrotnie deklaracje te mijają się z prawdą i bardzo szybko można wysnuć wnioski, iż dana osoba po prostu nie nadaje się na to stanowisko.

Jakie zatem powinien posiadać cechy idealny doradca handlowy  oraz  co dokładnie  powinno go wyróżniać na tle innych kandydatów?

Przede wszystkim komunikatywność.  Nie mówimy tutaj o otwartości i przesadnej gadatliwości kandydata, ale o umiejętności komunikacji interpersonalnej, czyli zdolności porozumiewania się z różnymi ludźmi, poszukiwania rozwiązań, kompromisów oraz o umiejętności nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem.

Kolejna cecha to umiejętność budowania relacji z innymi. Idealny doradca handlowy powinien potrafić radzić sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach. Jego głównym zadaniem jest budowanie długotrwałych relacji z klientem.

Radzenie sobie ze stresem jest cechą nadrzędną w tym zawodzie. Kandydat na stanowisko doradcy handlowego musi umieć poradzić sobie w stresogennych sytuacjach, niejednokrotnie zachować zimną krew oraz równowagę wewnętrzną.

Kolejne cechy zasadniczo wpływają na osiąganie celów sprzedażowych handlowców. Umiejętności negocjacyjne w tym zawodzie są stawiane na pierwszym miejscu. Doradcy handlowi muszą jednocześnie mieć na uwadze dobro firmy, jak również klienta. Muszą w umiejętny sposób dostosować sprzedaż, aby obie strony były usatysfakcjonowane. Ważna jest również umiejętność zarządzania własnym czasem pracy. W tym zawodzie nikt nam nie będzie mówił co mamy robić krok po kroku, sami musimy ustalić priorytety, aby wykonać określone zadania w efektywny sposób.

pożądane cechy fizyczne doradcy handlowegoNie od dziś wiadomo, że celem nadrzędnym każdej działalności handlowej jest sprzedaż jak największej ilości produktów. Aby dana firma handlowa mogła osiągnąć długotrwały sukces, musi przede wszystkim zainwestować w odpowiedni kapitał ludzki. Doradcy handlowi w potocznym języku nazywani przedstawicielami handlowymi, są istotnym i nieodzownym elementem każdej branży handlowej.

Doradca handlowy jest głównym łącznikiem klienta z firmą, to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność, aby usatysfakcjonować klienta i sprawić, że pozostanie wierny wobec reprezentowanej przez handlowca firmy.

Wybór odpowiedniego kandydata na stanowisko doradcy handlowego nie należy do najprostszych, dlatego też podczas procesu rekrutacji head-hunterzy zwracają uwagę na nawet najmniejszy szczegół.

Jedną z najważniejszych kwestii, która decyduje o wyborze doradcy handlowego jest posiadane przez niego określonych cech fizycznych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Wygląd zewnętrzny i cechy fizyczne w przypadku doradcy handlowego mogą zasadniczo wpływać na wyniki sprzedaży.

Idealny doradca handlowy powinien wyróżniać się na tle innych osób nienagannym wizerunkiem, który wzbudza zaufanie u klienta. Strój kandydata powinien być schludny, zadbany i stonowany do danej sytuacji. Handlowiec powinien unikać noszenia nadmiernej biżuterii, piercingu oraz tatuaży, gdyż ozdoby te nie wzbudzają ufności.

Bardzo ważna jest również postawa oraz ton głosu doradcy handlowego. Nadmierna gestykulacja jest nie stosowna, bardzo ważne jest, aby doradca handlowy był osobą spokojną i opanowaną.