Doświadczenia w pracy różnych HandlowcówBroker w Dziale Sprzedaży – Ubezpieczenia komunikacyjne

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.

Broker w Dziale Sprzedaży – Ubezpieczenia komunikacyjne
Miejsce pracy: Warszawa
POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • Identyfikowanie potrzeb oraz przygotowanie indywidualnych ofert ubezpieczeń
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji obsługi Klienta i zawieranych ubezpieczeń
 • Budowanie bazy oraz utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji
NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE:
 • Zdany egzamin brokerski – będzie atutem
 • Bardzo dobra znajomości rynku ubezpieczeń
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych
 • Komunikatywność, zdolności negocjacyjne
 • Wykształcenie wyższe
 • Gotowość do pracy w terenie, dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 będzie atutem
OFERUJEMY:
 • Atrakcyjne warunki współpracy
 • Elastyczna forma zatrudnienia (umowa współpracy lub umowa o pracę)
 • Stała atrakcyjna część wynagrodzenia oraz system premiowy uzależniony od efektów
 • Pełna wyzwań praca i możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie brokerskiej
 • Narzędzia pracy – telefon komórkowy, laptop
 • Preferencyjne warunki ubezpieczeń oraz opieki medycznej dla członków rodziny Osoby

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowa 57, adres e-mail: maipoland@mai-cee.com, tel. kontaktowy +48 (22) 430 20 00.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: IOD@mai-cee.com.
 • Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody.
 • Podanie przez Panią/a danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez innych danych nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres wskazany przez Panią/a.
 • Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).