Doświadczenia w pracy różnych HandlowcówIT Regional Manager

Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering.
For our Manufacturing Engineering Team, we are looking for

IT Regional Manager
Kraków


Main accountabilities:

 • Assists the IT Director with the definition and management of the Manpower, OPEX and CAPEX budgets.
 • Participates in local/regional project implementations as necessary, coordinates activities from third parties and approves change management requests
 • Participates in project steering committees in the region
 • Ensures that IT standards and best practices are followed
 • Negotiates with local vendors and manages local IT contracts
 • Performs Service Level Monitoring
 • Recruits and manages Field Support Specialists and Application Support Analysts
 • Oversees the planning and execution of Vesuvius GET IT training
 • Provides feedback to the IT Management Teams
Knowledge/Experience/Skills Needed
 • Customer service oriented
 • Advanced English and Polish
 • Good level of understanding of IT both from a technical and application stand point
 • Excellent communication and managerial skills
 • Good problem-solving skills
 • Can manage and adapt to constant changes
 • Strong business acumen
 • Able to effectively function in a diverse, multicultural environment
 • Flexibility to travel on short notice

At least basic knowledge of following technologies:

 • Xen Desktops
 • Microsoft Windows Server (version 2008 and above)
 • VMware ESXi
 • Microsoft SCCM
 • Commvault
 • Microsoft O365
 • Microsoft Azur


Oferujemy:
Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

www.poznajmysie-vesuvius.pl